Boutique

Leven met Albert Schweitzer

Leven met Albert Schweitzer

14,50

Auteur : Doude van Troodtwijk, Chris
Editeur : Uitgeverij Meinema, Zoetermeer, 2013
95 pages

Catégorie :

Description

Wat heeft de levensethiek van Albert Schweitzer ons nu nog te zeggen en hoe kunnen wij er praktisch mee aan de slag gaan? Dat zijn de centrale punten in dit kleine boekje.

Voor veel vrijzinnigen is de Duitse tropenarts Albert Schweitzer (1875-1965) een halve heilige. Hij was theoloog, begenadigd orgelspeler en daarnaast arts. In 1913 vertrok hij naar het Afrikaanse Lambarene en stichtte daar een ziekenhuisdorp. De rest van zijn leven zou hij zich daar voor inzetten, wat hem uiteindelijk ook de Nobelprijs voor de Vrede opleverde.

‘Eerbied voor het leven’ is de kern van Schweitzers ethiek. Maar wat betekent dat precies en hoe kunnen wij ons daar naar gedragen? Deze vragen wil het boekje Leven met Albert Schweitzer beantwoorden.

Auteur Chris Doude van Troostwijk heeft veel kennis over Schweitzer en legt in korte hoofdstukken de ethiek van Schweitzer uit. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een praktische overdenking: hoe kunnen we deze gedachten concretiseren?

Van Troostwijk legt uit dat Schweitzer een mysticus is. Niet een mysticus die gaat zweven en zich onttrekt aan het aardse. De mystiek van deze Duitser komt voort uit rationaliteit en wordt vervolmaakt in het omzien naar de medemens. Vanuit zijn spiritualiteit probeert Schweitzer zijn eerbied voor het leven uit te dragen. En hier kunnen wij veel van leren, zo betoogt Van Troostwijk in zijn praktische overdenkingen.

Het boekje is zodoende niet alleen een korte introductie op de persoon Schweitzer, zijn ethiek en zijn gedachten over muziek, maar het is ook een handleiding waarmee we deze gedachten levend kunnen houden in de wereld van nu. En dat verdient Schweitzer.

Informations complémentaires

Poids 0,133 kg
Dimensions 0,7 cm